Enter Title

کوچک کردن سینه‌ها:

سینه‌های بزرگ علاوه بر چهره نازیبا و نیز به هم ریختن مناسب اندام مشکلات طبی بی‌شماری را نیز موجب می‌گردند. اثرات فشاری انها برگردن و کمربند نشانه‌ای عوارضی گاه جبران‌ناپذیری بر سلامت بانوان دارد.

مشکلات پوستی در نواحی زیر سینه‌ها نیز تهدید مهمی در سلامتی روحی و جسمی آنها به شمار می‌رود.

براساس حجم سینه‌ها، سن بیمار و نیز درخواست وی در داشتن حجم مشخص از سینه در آینه، تکنیک‌های مختلف جهت جراحی قابل استفاده است.

در سینه‌های متوسط و یا بیماری که مایل به کوچک شدن زیاد سینه‌های خود نیست با استفاده از تکنیک جدید Superio Medial تنها با ایجاد یک برش دور هاله و یک برش عمودی در سینه ظاهری زیبا، نسبتاً گرد و با کاهش حجم نسبی ایجاد می‌گردد. کم بودن خطوط برش و شکل گردتر و زیباتر از مزایای این تکنیک می‌باشد.

در سینه‌های بزرگتر و یا بیمارانی که به دلیل بزرگی شدید و افتادگی فوق العاده زیادی در نوک سینه‌ها داشته و یا خود متمایل به  داشتن سینه‌ها با حجم خیلی کوچکتر باشد روش انتخابی معمولاً Inferior pedicle می‌باشد که به روش T معکوس نیز شهرت دارد. تغییر شکل و حجم اساسی پستانها از مزایای این تکنیک می‌باشد.

بیمار معمولاً یک شب در مرکز جراحی بستری و فردا صبح پس از تعویض پانسمان ترخیص می‌گردد و پس از 1 هفته قادر به انجام امور عادی خود می‌باشد. نتایج این جراحی در عرض 6-3 ماه مشخص می‌شود. این نوع جراحی برخلاف تصور عامه نه تنها خطر بیمار سرطات پستان را افزایش نمی‌دهد و بالعکس به دلیل کاهش حجم و تعداد سلولهای پستانها موجب کاهش خطر احتمالی سرطان پستان نیز می‌گردد.